Dedykowany zespół specjalistów


Na zespół Działu Prawa Imigracyjnego składają się prawnicy i specjaliści z wieloletnim stażem i tysiącami spraw zakończonymi skutecznym zalegalizowaniem pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Głównym przedmiotem naszych zainteresowań jest legalizacja cudzoziemców wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji oraz audyty legalności powierzania pracy cudzoziemcom. Od lat obsługujemy w tym zakresie spółki skarbu państwa, firmy z branży BPO, SSC firm z rożnych sektorów – usług dla biznesu, IT, TSL, spożywczego, czy budowlanego, a także firmy produkcyjne.


Liderzy Zespołu:


MARTA PIETRZAK,
TEAM LEADER W DZIALE PRAWA IMIGRACYJNEGO

Adwokat, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalizacją dziennikarstwo telewizyjne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Certyfikowany mediator w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa karnego przy Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z szeroko rozumianym prawem imigracyjnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze cudzoziemców i pracodawców, w szczególności w przedmiocie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zatrudnionych na rynku lokalnym w Polsce, relokacji pracowników do Polski i delegowania polskich pracowników za granicę. Wyspecjalizowana w szczególności w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje i kadry zarządzającej.

Ponadto w kręgach jej zainteresowań pozostają sprawy związane z prawem pracy oraz prawem międzynarodowym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dyplomatycznego oraz konsularnego.

Włada językiem angielskim i arabskim.


DR ANDRZEJ LULKOWSKI,
MANAGING ASSOCIATE W DZIALE PRAWA IMIGRACYJNEGO

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu w Brześciu (Białoruś), Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk o polityce i administracji.

Prawnik Działu Prawa Imigracyjnego, specjalista z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Realizuje duże projekty relokacyjne dla korporacji międzynarodowych, zarówno mających siedzibę w Polsce jak i zagranicą, współpracuje z agencjami zatrudnienia oraz organizacjami pozarządowymi. Interesuje się prawem konstytucyjnym, prawem międzynarodowym, jest specjalistą z zakresu prawa białoruskiego. Działalność prawniczą rozpoczynał w branży budowalnej na Białorusi. Jest specjalistą z zakresu systemów wyborczych oraz partyjnych.

Prowadzi działalność związaną z integracją i adaptacją cudzoziemców w Polsce, współpracował z jedną z podłódzkich szkół jako konsultant międzykulturowy w kontaktach kadry szkolnej z dziećmi cudzoziemskimi oraz ich rodzicami, przebywającymi w ośrodku dla uchodźców w Grotnikach. W ramach prowadzonej firmy Legal International Service we współpracy z Rwandan Community in Poland był organizatorem serii szkoleń odbywających się na terenie całego kraju z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców pochodzących z Afryki Środkowo-Wschodniej.

Jest autorem i współautorem artykułów naukowych o tematyce politologicznej, w szczególności dotyczących systemów politycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, systemów wyborczych, kwestii demokracji deliberatywnej, publikowanych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jest uczestnikiem oraz współorganizatorem licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym uczestnikiem 24. Światowego Kongresu Politologów IPSA w Poznaniu.