W OKRESIE PANDEMII
JESTEŚ PRACODAWCĄ &
ZATRUDNIASZ CUDZOZIEMCÓW


Jeżeli zatrudniasz cudzoziemców, których legalny pobyt (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy) kończy się w okresie stanu epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), pamiętaj że zgodnie z przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej” cudzoziemcy mogą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy do 30. dnia od daty odwołania stanu epidemii. Pomimo regulacji „tarczy antykryzysowej” zalecamy, aby cudzoziemcy, których legalny pobyt dobiega końca, złożyli wniosek o zezwolenie na pobyt bez dalszego oczekiwania na odwołanie stanu epidemii. Złożenie już dziś odpowiedniego wniosku pozwoli znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt.

Jeżeli dopiero planujesz zatrudniać cudzoziemców, pamiętaj że pomimo zawieszenia ruchu granicznego od dnia 15 marca do odwołania, w niektórych przypadkach cudzoziemcy mogą wjechać na terytorium Polski (przekraczając granice z Rosją, Białorusią oraz Ukrainą ).

Zakaz ten w szczególności nie dotyczy cudzoziemców, którzy mają prawo do pracy w Polsce, tj .:

  • są uprawnieni do pracy na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, lub
  • mają pozwolenie na pracę, lub
  • posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru dotyczące pracy sezonowej, lub
  • posiadają specjalne zezwolenie (oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy krótkoterminowej - dotyczy tylko miejscowych pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii lub Armenii).

Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące sytuacji prawnej zatrudnionych cudzoziemców, skontaktuj się z nami.

Aby znaleźć więcej informacji o naszych usługach dla zatrudnionych cudzoziemców, którzy chcą zostać w Polsce, sprawdź informacje na naszej stronie.