Zatrudnianie obywateli państw trzecich (spoza UE) w Polsce

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach czeka na podpis Prezydenta RP
27 marca 2023