O NAS


Sadkowski i Wspólnicy to kancelaria, która od ponad 15 lat świadczy usługi prawne w różnych dziedzinach. Nasz Departament Prawa Imigracyjnego z wieloletnim doświadczeniem oraz z wieloma rozwiązanymi sprawami pomaga obcokrajowcom z całego świata znaleźć drogę do Polski, począwszy od przyjazdu do Polski, podjęcia legalnej pracy, legalizacji pobytu, a następnie sprowadzenia rodziny do Polski, legalizacji jej pobytu, założenia własnej firmy, zakupu nieruchomości oraz inwestowania w przyszłość w Polsce.

Rozumiemy odpowiedzialność, którą powierzasz w nasze ręce, dlatego naszą kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdej sprawy i pełen profesjonalizm na każdym etapie.

Miło nam Cię poznać! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

LIDER ZESPOŁU

Michał Wysłocki

Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Ekspert Business Centre Club ds. Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Dyrektor Honorowy Loży Małopolskiej Business Centre Club

Od początku kariery związany z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, w której jako pełnomocnik reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców oraz cudzoziemców w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.

Posiada doświadczenie w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń dotyczących legalizacji m.in. pobytu cudzoziemców w Polsce, ich pracy, studiów, czy prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Przeprowadza także audyty sprawdzające legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w polskich firmach, będących największymi w kraju pracodawcami, w tym w spółkach skarbu Państwa.

Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, a także do pracowników administracji publicznej zaangażowanych w procedury legalizujące pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.

Jako ekspert BCC reprezentuje interesy polskich pracodawców w toku konsultacji społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Członek zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Zespołu ds. zatrudnia cudzoziemców przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach. Doradca Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

Częsty uczestnik i panelista konferencji i wydarzeń poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom oraz autor wypowiedzi i komentarzy dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce dla największych polskich redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych.

Marta Pietrzak

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu na kierunku Prawo oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalizacją dziennikarstwo telewizyjne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowany mediator w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa karnego przy Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Aktualnie wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z szeroko rozumianym prawem imigracyjnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze cudzoziemców, jak również pracodawców, w szczególności w przedmiocie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zatrudnionych na rynku lokalnym w Polsce, relokacji pracowników do Polski, jak również delegowania polskich pracowników za granicę.

Ponadto w kręgach jej zainteresowań pozostają sprawy związane z prawem pracy oraz prawem międzynarodowym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dyplomatycznego oraz konsularnego.

Włada językiem angielskim i arabskim.

Andrzej Lulkowski

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu w Brześciu (Białoruś), Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Katedrze Systemów Politycznych Instytutu Studiów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Prawnik Działu Prawa Imigracyjnego, specjalista z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Realizuje duże projekty relokacyjne dla korporacji międzynarodowych, zarówno mających siedzibę w Polsce jak i zagranicą, współpracuje z agencjami zatrudnienia oraz organizacjami pozarządowymi. Interesuje się prawem konstytucyjnym, prawem międzynarodowym, jest specjalistą z zakresu prawa białoruskiego. Działalność prawniczą rozpoczynał w branży budowalnej na Białorusi. Jest specjalistą z zakresu systemów wyborczych oraz partyjnych.

Prowadzi działalność związaną z integracją i adaptacją cudzoziemców w Polsce, współpracował z jedną z podłódzkich szkół jako konsultant międzykulturowy w kontaktach kadry szkolnej z dziećmi cudzoziemskimi oraz ich rodzicami, przebywającymi w ośrodku dla uchodźców w Grotnikach. W ramach prowadzonej firmy Legal International Service we współpracy z Rwandan Community in Poland był organizatorem serii szkoleń odbywających się na terenie całego kraju z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców pochodzących z Afryki Środkowo-Wschodniej.

Jest autorem i współautorem artykułów naukowych o tematyce politologicznej, w szczególności dotyczących systemów politycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, systemów wyborczych, kwestii demokracji deliberatywnej, publikowanych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jest uczestnikiem oraz współorganizatorem licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym uczestnikiem 24. Światowego Kongresu Politologów IPSA w Poznaniu.

Posiada biegłą znajomość języka rosyjskiego i angielskiego.

Hanna Liashenko

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Absolwentka Specjalizacji Studiów Amerykanistycznych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach europejskiego programu Erasmus+ odbyła półroczną wymianę studencką do Hiszpanii, Universidad CEU San Pablo en Madrid.

Z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana już od czasów studiów. W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu legalizacji pracy i pobytu pracowników cudzoziemskich. Doradza Klientom na etapie zatrudniania pracowników, a także reprezentuje Klientów i ich pracowników przed Urzędami Wojewódzkimi oraz Powiatowymi Urzędami Pracy. Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały.

Posiada biegłą znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego oraz znajomość języka hiszpańskiego w stopniu komunikatywnym.