W OKRESIE PANDEMII
PRZEBYWASZ W POLSCE
I CHCESZ ZALEGALIZOWAĆ SWÓJ DALSZY POBYT


Z powodu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) ruch graniczny w wielu krajach został czasowo zawieszony, co oznacza, że ​​powinieneś pozostać w Polsce i zalegalizować swój pobyt, dopóki sytuacja się nie zmieni.

Cudzoziemcy, którzy nie mogą opuścić terytorium Polski z przyczyn od nich niezależnych, mogą ubiegać się o przedłużenie wizy lub zezwolenie na pobyt czasowy z powodu okoliczności wymagających krótkotrwałego pobytu.

Pomimo wprowadzonej przez polski rząd tzw. „tarczy antykryzysowej”, która umożliwia cudzoziemcom złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy do 30 dnia po dacie odwołania stanu epidemii, zalecamy cudzoziemcom, których legalny pobyt kończy się wkrótce, aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy jak najszybciej, bez oczekiwania na anulowanie stanu epidemii. Złożenie już dziś odpowiedniego wniosku pozwoli znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy.

Istnieje również możliwość przedłużenia pobytu w ruchu bezwizowym dla obywateli następujących krajów:

  • Brazylia,
  • Argentyna,
  • Chile,
  • Honduras,
  • Kostaryka,
  • Nikaragua,
  • Singapur,

Wiza krajowa może zostać przedłużona tylko raz, pod warunkiem że okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie przekroczy okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, w tym okresu pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużenie (tj. do 365 dni).

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy Schengen nie powinien przekraczać maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego rodzaju wizy, tj. 90 dni w ciągu 180 dni w przypadku wizy Schengen (w tym okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz wjechać do Polski, czy nie, skontaktuj się z nami.

Aby znaleźć więcej informacji na temat naszych usług imigracyjnych dla cudzoziemców, którzy przebywają oraz chcą pozostać w Polsce, sprawdź informacje na naszej stronie.