PRODUKTY

Dla zakładających firmę w Polsce

1. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

 1. doradztwo w zakresie możliwości podjęcia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce,
 2. pomoc w rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. doradztwo w zakresie prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do prowadzonej działalności,
 4. legalizacja pobytu cudzoziemca na terytorium RP na podstawie prowadzonej działalności

2. Rejestracja spółki prawa handlowego

 1. doradztwo w zakresie rejestracji oraz prowadzenia spółki prawa handlowego, w tym pomoc w wyborze najlepszej opcji,
 2. doradztwo w zakresie prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zarejestrowanej spółki
 3. legalizacja pobytu cudzoziemca na terytorium RP na podstawie utworzonej spółki, objętych akcji, nabytych udziałów, pełnionej w spółce funkcji.
3. Doradztwo w zakresie:
 1. prawa imigracyjnego, w tym przygotowanie wzorów dokumentów oraz informacji do poszczególnych procedur imigracyjnych,
 2. prawa pracy u ubezpieczeń społecznych,
 3. BHP.
4. Szkolenia:
 1. z legalności zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
 2. z zakresu delegowania pracowników do Polski oraz z Polski, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 3. z zakresu aktualnych restrykcji epidemicznych w kontekście legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz przekraczania granic (wjazd do Polski, podróżowanie z Polski do innych państw na całym świecie).