PRODUKTY

VIP:
  • Porady prawne oraz wsparcie w każdym etapie postępowania legalizującego pobyt oraz pracę;
  • Legalizacja pobytu członków rodziny cudzoziemca w Polsce;
  • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych przez cudzoziemców;
  • Doradztwo biznesowe oraz inwestycyjne (prowadzenie rachunków, wirtualne biuro, przeglądy oraz badanie raportów finansowych);
  • Doradztwo podatkowe.