PRODUKTY

Dla firm:
  • Pomoc w wyborze optymalnej formy oraz warunków zatrudnienia cudzoziemców;
  • Przeprowadzanie audytów prawnych;
  • Porady prawne oraz usługi na każdym etapie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców;
  • Przygotowywanie standardowych umów i dokumentów pracowniczych;
  • Porady dotyczące przechowywania dokumentów zatrudnionych cudzoziemców;
  • Prowadzenie szkoleń skierowanych do właścicieli firm i specjalistów HR przygotowujących się w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców;
  • Porady prawne i usługi w zakresie delegowania oraz relokacji pracowników;
  • Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).