JESTEŚ PRACODAWCĄ
I ZATRUDNIASZ CUDZOZIEMCÓW


Oferujemy kompleksową pomoc we wszystkich formalnościach niezbędnych pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić cudzoziemców, m.in .:

  • Pomoc w legalizacji pracy i / lub pobytu cudzoziemców w Polsce - uzyskujemy wszelkiego rodzaju zezwolenia na pracę (zezwolenie na pracę sezonową - typ S; zezwolenia na pracę - wszystkie rodzaje: A, B, C, D, E; oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy), a także dokumenty pobytowe oraz wizy dla cudzoziemców, którzy są już w Polsce, a także poza Polską;
  • Przygotowywanie standardowych umów oraz dokumentów pracowniczych zgodnie z prawem pracy oraz prawem dotyczącym cudzoziemców;
  • Doradztwo w zakresie przechowywania dokumentów zatrudnionych pracowników zagranicznych (dokumenty, które pracodawca zobowiązany jest posiadać w aktach osobowych pracowników);
  • Pomoc w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy - pomagamy pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców przygotować się do pozytywnego wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, a na życzenie pracodawcy możemy również uczestniczyć w takich kontrolach;
  • Audyt - przeprowadzamy audyty dotyczące legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce;
  • Delegowanie cudzoziemców - świadczymy wszelkie usługi związane z delegowaniem cudzoziemców do pracy w Polsce (m.in. pośredniczymy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy; przygotowujemy powiadomienia dot. rozpoczęcia pracy w Polsce przez cudzoziemca w ramach delegacji itp.);
  • Usługi relokacyjne - świadczymy usługi relokacyjne dla cudzoziemców zamierzających osiedlić się w Polsce.

Oferujemy również szkolenia skierowane do firm oraz specjalistów HR w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców.


Skontaktuj się z nami , aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zatrudniania i legalizacji pobytu cudzoziemców i pracy w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), sprawdź aktualne informacje dotyczące koronawirusa.